06 februar 2020

Kurs i varme arbeid

Lom og Skjåk brannvesen arrangerer kurs i varme arbeid.

Kursinstruktør: Atle Festervoll
Måndag 17. februar kl. 8 -16 på kommunestyresalen i Skjåk.

Kurset kostar kr 1750,- inkl. digitalt sertifikat og kurskompendie (arbeidsbok + digital tilgang på lærebok) frå Norsk brannvernforening, samt enkel servering på kursdagen.
Påmelding til Lom og Skjåk brannvesen tlf. 9598 9948
eller epost;
lsb@skjaak.kommune.no , innan 13. februar.


26 desember 2019

Trygg nyttårsfeiring

Bruk av fyrverkeri
Privatpersoner kan bare avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 – 02:00. Ellers i året er det ikkje lov, med mindre du har fått spesiell tillatelse. Det skal ikke avfyres fyrverkeri i tett bebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser.

I Skjåk er dette ytterlegare begrensa, og det kun lov å avfyre fyrverkeri 1 time før og etter midnatt nyttårsaften (kl 23- 01).

Bruk beskyttesesbriller på nyttårsaften
Dei tre siste åra har til samar 30 personar fått augeskadar som følge av bruk av fyrverkeri. Ingen av dei skadde brukte beskyttelsesbrillar.
Les heile artikkelen her

Fyrverkerireglane for trygg oppskyting, finn du her

18 desember 2019

Nå kan du finne ut brannvesenet faktisk gjer!

Brannstatistikk.no er ei ny tenste frå DSB som gjev deg oversikt over alle utrykkingane til brann- og redningstjenesta i Noreg.
Brannstatistikk.no hentar data direkte frå brannvesenet sitt rapporteringssystem og innehelde alle utrykkingar som blir registrert i 110-sentralane.
Les heile arikkelen frå DSB her

28 november 2019

Røykvarslardagen 2019


I samband med den årlege kampanjen Røykvarslardagen 2019 

vil brannvesen og eltilsyn vera å treffe:

Lom coop (extra) tysdag 3. desember kl. 11-14  (Saman med Eidefoss)
Skjåk kjøpesenter (Power) torsdag 5. desember kl. 12 -15 (saman med Skjåk Energi)
Her blir det mogleg å få gode råd om branntryggleiken. Utdeling av røykvarslarbatteri og sjekkliste for branntryggleiken.27 november 2019

38 utrykkingar til nattbrannar i Oppland - Pressemelding ang. Røykvarslardagen 2019


Tre gonger i månaden byrjar ein bustad å brenne midt på natta i Oppland. Nå står brannhøgtida for døra att.

Brannvesenet i Oppland rykka ut til 38 bustadbranner mellom kl 23 og 07 i fjor. Det blir eit gjennomsnitt på over tre brannar kvar natt kvar einaste måned hele året igjennom, berre i vårt fylke. Nå ber brannvesenet om at alle sjekker røykvarslaren ved inngangen til årets mest brannfarlege månad.

- Når det brenn,er kvart sekund avgjerande. Ein overlev ikkje lenge i ein bustad som raskt blir fyllt opp av røyk, så ein er heilt avhengig av tidlig varsling for å redde seg sjølv og dei man bur saman med.

Byt batteri i røykvarslaren
Alle bustadar skal ha røykvarslarar eller brannalarmanlegg og du må ha minst éin varslar i kvar etasje. Alarmen skal kunne høyrast tydeleg på opphaldsrom og soverom, også når døra mellom romma er lukka.

- Ein fungerande røykvarslar er vaken og følger med, også når du søv. Sørg for å gå brannsesongen i møte med nye batteri, og kontroller at du høyrar varslaren godt.

Desember og januar mest brannfarleg
Desember og januar er årets mest hektiske måneder for brannvesenet i Norge.

- Vi trekker innadørs, fyrer i peisen, lager feit mat på komfyren, tender lys og ikkje minst – drikk meir alkohol. Denne kombinasjonen er direkte brannfarleg.

Lokale arrangementer
I forhald til Røykvarslardagen 2019, blir Lom og Skjåk brannvesen og eltilsyn blir å treffe Coop Extra i Lom tysdag 3. desember kl. 11-14 og
på Skjåk kjøpesenter v/ Power torsdag 5. desember kl 12-15
Her blir det utdeling av kampanjemateriell, og anledning til å ta ein prat om branntryggleik.


På roykvarslerdagen.no finn du nyttig informasjon om tiltak som betrar branntryggleiken.

Kontaktpersoner lokalt:
Unni Merete Lund, branninspektør Lom og Skjåk brannvesen  tlf 9598 9948Fakta:
Totalt har brannvesenet rykka ut 907 gonger til bustadbranner mellom kl 23 og kl 07 i løpet av 2018.

Antall bustadbrannar på natt per fylke:
Fylke
Antall
Oslo
207
Trøndelag
75
Hordaland
69
Akershus
58
Rogaland
58
Vestfold
50
Vest-Agder
45
Nordland
43
Østfold
41
Oppland
38
Buskerud
36
Møre og Romsdal
35
Aust-Agder
34
Telemark
32
Finnmark
28
Hedmark
26
Troms
20
Sogn og Fjordane
12
Totalt
90704 november 2019

Kurs i varme arbeid

Lom og Skjåk brannvesen arrangerer kurs i varme arbeid.    

Kursinstruktør: Atle Festervoll


Måndag 18. november kl. 8 -15 på kommunestyresalen i Skjåk.

Kurset koster kr 1700,- inkl. sertifikat frå Norsk brannvernforening, og enkel servering på kursdagen.
Påmelding til Lom og Skjåk brannvesen tlf. 9598 9948 (send gjerne sms)
eller epost; 
lsb@skjaak.kommune.no , innan 13. november.

16 september 2019

Open brannstasjon laurdag 21. september kl. 11 - 14
I Lom vil opplegget i år føregå på brannstasjonen i industriområdet.
I Skjåk er det på brannstasjonen som vanleg.


Her blir det moglegheit for å sjå på utstyr på brannbilane, prøve brannslange, vera med å køyre brannbil, og ei rebusløype med  spørsmål om branntryggleiken heime. 
Alle som kjem vil få Bjørnis aktivitetshefte mm.
Det blir servering av kaffe, saft og bollar denne dagen.

 Velkome til ein triveleg og lærerik dag med brannvesenet!

Les meir om brannvernveka og Open brannstasjon her

Let oss forfengelegheit gå framfor tryggleiken?


Nordmenn elskar å flytta og pusse opp, men let kanskje forfengelegheit gå framfor branntryggleiken? I ei fersk undersøking gjennomført i samband med Brannvernuka 2019, kjem det fram at 17 % av dei nyetablerte gøymer bort brannsløkkeapparatet for å sleppe å ha det ståande framme.

- Sekundar er viktig om det byrjar å brenna, så plassering av brannsløkkeapparatet kan vera avgjerande om det oppstår eit branntilløp. Om natta når det er mørkt, er det spesielt viktig at det er raskt og enkelt å finne apparatet. Du skal veta kvar det står, og ikkje behøva å leite etter det, seier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.

Oppdager man eit branntilløp tidleg, kan man forsøke å sløkke det sjølv før det utviklar seg.
 
Ler heile pressemeldinga frå Norsk Brannvernforening her

05 august 2019

Skogbrannfare

Finværet fortset, og skogbrannfare aukar med dette.
Brannvesenet minnar om det generelle bålforbodet
som gjeld for heile Norge.

23 juli 2019

Hjelp oss å førebygge brann!

Er du bekymret for din eller andres branntryggleik? Har du oppdaga et brannfarleg forhald og ynskjer å melde frå? Uansett kven eller kvs din bekymring gjeld, ynskjer brannvesenet å høyre frå deg. Saman kan oss unngå at brannar oppstår og potensielt redde liv.

Les meir på Branntips.no

Meld inn bekymringsmelding her

01 juli 2019

Slik griller du trygt med gass

           
Foto: Johner
Ta deg tid til noen minutters vedlikehold og
kontroll før du starter grillingen.
Så kan du unngå uhell og skader.
 

Se etter lekkasjer

Se over slanger og pakninger. Se spesielt etter sprekker og skader der slangen er festet eller bøyes, hvor det gjerne sprekker først. Direkte sollys kan gjøre gasslangen sprø, slik at den sprekker fortere. En god huskeregel er å bytte ut slangene etter to til fem år.
Slik sjekker du om det er lekkasjer i gasslangen.

Ikke sett gassflasken under grillen

Når du griller bør gassflasken stå ved siden av og i litt avstand fra grillen. Da er det lettere å komme til slik at du kan stenge gasstilførselen ved behov.
Selv om grillen har et eget skap under for oppbevaring av gass, skal gassflaska ikke stå der mens grillen er i bruk. Delvis fordi det blir vanskelig å komme til hvis du plutselig må skru av gassen, delvis fordi det kan bli så varmt under grillen at slangen blir tørr og sprø.

Bytte gassflaske

Når du går tom for gass kan du bytte inn den tomme flasken på bensinstasjoner, jernvarehandlere, gassforhandlere og en rekke andre steder. Når du skal koble slangen på den nye flasken, sørg for at får satt regulatoren skikkelig på plass. Feil montering kan føre til lekkasje og brann eller eksplosjon.
Det finnes også regulatorer på markedet som ikke slipper gassen igjennom før de er montert riktig på flasken. Skal du kjøpe ny regulator anbefaler DSB at du velger en slik type.

La flasken stå under transport

Under transport skal gassflasken stå oppreist. Alle gassflasker har en sikkerhetsventil som slipper ut gassen hvis trykket i flasken blir for stort. Hvis flasken transporteres liggende og sikkerhetsventilen går opp, vil det lekke ut store mengder propan i flytende form. Denne omdannes umiddelbart til gass, som lett kan ta fyr. Propan som lekker ut kan også gi frostskader.

Brannsikker camping

Brann på campingplassen kan spre seg raskt.
Foto: Johner
Har du røykvarsler blir du varslet tidlig hvis uhellet er ute.

 Med et slokkeapparat og et brannteppe øker sjansen for at
du klarer å slokke brannen tidlig, enten det brenner
hos deg selv eller naboen.

Ler mer på Sikkerhverdag.no

20 juni 2019

Dette må du ha oversikt over før du tendar bål

Foto: Johner
        
Bålbrenning og grilling er hyggeleg både på tur og i eigen hage.
Her ser du kvar og når du kan grille og brenne bål,
og kva for forhaldsregler du bør ta.
 

09 april 2019

Forbod mot bruk av open eld

Brenning av bål eller annan bruk av open eld i eller mot skogsmark er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april - 15. september. 
Dette på grunn av fare for skog, gras- og lyngbrannar.
 
Risiko
Ved gras og bålbrenning før 15. april må likevel risiko for brannspredning vurderast nøye. Det er fleire stadar veldig tørt, og den som fyrar opp bål eller anna ope eld må har tilgjengeleg tilstrekkeleg og eigna sløkkemiddel i tilfelle ein brann utviklar seg.
 
Røyk som blir observert i skogsmark kan bli oppfatta som skogbrann og meldt brannvesenet.
Den som har forårsaka utrykking p.g.a. ulovleg brenning blir normalt anmeldt og må dekke kostander med utrykking.
 

Fyrverkeri handelsløyve 2019

Sal av fyrverkeri krev særskild løyve.
Brannsjefen kan gjeva løyve til handel av pyroteknisk vare eller fyrverkeri i Lom og Skjåk.


Søknad om løyve skal sendast på eige skjema som er utarbeidd av Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for Brann og samfunnssikkerhet.


Søknad med vedlegg skal sendast brannsjefen innan 30. april i salsåret.
Søknad skal sendast til:
Lom og Skjåk brannvesen
Moavegen 30
2690 Skjåk
Søknad kan også sendast på epost til: post@skjaak.kommune.no

Lovgrunnlag
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlege stoff


Kontakt
Brannsjef: Atle Festervoll tlf. 9598 9941

Pressemelding påsken 2019 fra Norsk Brannvernforening


Pressemelding påsken 2019:

 Egeninnsats på hytta kan gi økt fare for brann

 En undersøkelse blant hytteeiere og -brukere viser at svært mange utfører håndverksmessig arbeid på egen hytte.

 
-Man kan gjøre mye selv, og mange er åpenbart ganske nevenyttige. Men når det gjelder blant annet elektrikerarbeid, er det svært begrenset hva man har lov til å gjøre.

 På spørsmålet: Hva slags håndverksmessig arbeid har du utført på egen hytte? svarer respondentene slik (flere svar mulig);

                       

Snekkerarbeid
 
83 prosent
Rørleggerarbeid
 
13 prosent
Elektrikerarbeid
 
15 prosent
Arbeid på pipe
 
14 prosent
Arbeid på ildsted
 
18 prosent
Annet arbeid
 
25 prosent

  

Undersøkelsen viser også at mange ikke sjekker røykvarsleren hver gang hytta tas i bruk.

 -En røykvarsler begynner normalt å pipe med små korte støt i et par ukers tid før det går helt tomt for strøm. Om det er en stund siden sist man var på hytta, kan batteriet ha gått tomt i mellomtiden, uten at man vet om dette. Derfor er det så viktig at man tester røykvarsleren hver eneste gang man tar hytta i bruk. 

 
Nå i påsken skal rundt 50  brannvesen i hele landet ut og treffe hyttefolket for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut blant annet en «minihytte». Denne skal henges opp et sted i hytta, og gir en god oversikt hva man må tenke på for å unngå brann. Den har også et magasin til ekstra røykvarslerbatteri slik at man alltid har dette tilgjengelig. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.


Funn og andre fakta

 • 15000 hytter mangler slokkeutstyr
 • 8000 hytter mangler røykvarslere
 • Det brenner i overkant av 1000 hytter årlig i Norge
 • Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken til hyttebranner.
 • Håndverksmessig egeninnsats er normalt vesentlig større på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan gi større fare for brann.
 • Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som ofte medfører lengre utrykningstid for brannvesenet til en hytte enn til en bolig.
 • Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje, i tillegg til et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

 
 • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk
 • Ha alltid ekstra batterier i reserve
 • Gå aldri fra levende lys
 • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ
 • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte
 • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig
 • Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr
 • Bruk godkjent fagfolk til utbedringer som krever dette


Undersøkelsen det vises til ble gjennomført i mars 2018 og formidlet via Facebook.  1750 eiere og brukere av hytter i Norge svarte på spørsmål om brannsikkerhet på hytta. Vi tar forbehold om at respondentene i undersøkelsen utgjør et representativt utvalg.

 
 

Med vennlig hilsen
Norsk brannvernforening
 
Tor Erik Skaar
Rådgiver kommunikasjon
 
 
 

11 februar 2019

Kurs i varme arbeid

Lom og Skjåk brannvesen arrangerer kurs i varme arbeid.
Kursinstruktør: Atle Festervoll


Måndag 11. mars kl. 8 -15 på kommunestyresalen i Skjåk.

Kurset koster kr 1700,- inkl. sertifikat frå Norsk brannvernforening, og enkel servering på kursdagen.
Påmelding til Lom og Skjåk brannvesen tlf. 9598 9948
eller epost;
lsb@skjaak.kommune.no , innan 6. mars.

07 februar 2019

Brosjyre om eigenbredskap

"Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!" 
Cecilie Daae, direktør i DSB

Sjå heile brosjyra frå DSB her

28 desember 2018

Trygg nyttårsfeiring


Bruk av fyrverkeri
Privatpersoner kan bare avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 – 02:00. Ellers i året er det ikkje lov, med mindre du har fått spesiell tillatelse. Det skal ikke avfyres fyrverkeri i tett bebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser.

I Skjåk er dette ytterlegare begrensa, og det kun lov å avfyre fyrverkeri 1 time før og etter midnatt nyttårsaften (kl 23- 01).

Unngå skadar ved bruk av fyrverkeri
Dei siste fem åra har i snitt 14 personar kvart år fått augeeskader etter bruk av fyrverkeri på nyttårsaften. Følgjer du desse enkle råda i artikkelen under, legg du til rette for ei trygg og skadefri nyttårsfeiring for store og små.


Les artikkelen her
Fyrverkerireglane for trygg oppskyting, finn du her

29 november 2018

54 branndøde i Oppland siden år 2000

I perioda 2000 til 2017 var det 3 215 bygningsbrannar i fylket. Dei mest brannfarlege månadene var januar med 388 brannar og desember med 354. Så langt i år har to personar omkommet i brann i Oppland. 
 - Levande lys, peiskos, bruk av komfyren og meir bruk av elektrisk utstyr utgjer ein ekstra risiko i juletida, særleg i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjer det dirfor til ein hugseregel å byte batteri 1. desember, som er Røykvarslerdagen.
Alle bustadar skal ha røykvarslare eller brannalarmanlegg og du må ha minst éin varslar i kvar etasje. Alarmen skal kunne høyrast tydeleg på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom romma er lukka.
 

Koble røykvarslarane saman - Du bør koble røykvarslarane samen, slik at alle varslararne pip samtundes ved brann. Dette kan gjeva deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel viss ein brann startar i kjelleren og du søv i andre etasje. Det kan vera med på å redde liv.
Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.

røykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som aukar branntryggleiken.


Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det lokale eltilsyn, Norsk brannvernforening, Gjensidige og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

 

27 november 2018

"Røykvarslardagen" Lom og Skjåk

Lom og Skjåk brannvesen og eltilsyn  blir i år å treffe på Lom Coop, torsdag
6. desember kl. 11 - 14 og på Skjåk kjøpesenter onsdag 5. desember kl. 12 - 15. 

Her bli det utdeling av kampanjemateriell, og anledning til å ta en prat om branntryggleik.

Velkommen innom!

22 november 2018

Eigen beredskap


"Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!" 
Cecilie Daae, direktør i DSB

Sjå brosjyre frå DSB her

Les meir om kva kvar og ein av oss bør ha klart for "eigen beredskap" her06 november 2018

Kurs i varme arbeid


Lom og Skjåk brannvesen arrangerer kurs i varme arbeid.
Kursinstruktør: Atle Festervoll


Tysdag 4. desember kl. 8 -15 på brannstasjon i Skjåk.

Kurset koster kr 1650,- inkl. sertifikat frå Norsk brannvernforening, og enkel servering på kursdagen.

Påmelding til Lom og Skjåk brannvesen tlf. 9598 9948
eller epost;
lsb@skjaak.kommune.no , innan 29. november 2018.

29 oktober 2018

Fyringstips

Fyr med tørr ved
Tørr ved gir høgt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forureining.  


2. Fyr med god trekk

Det trengs mykje luft til god forbrenning. Gode fyringsvanar betyr hyppig ilegg med små mengdar brensel og frisk varme i omnen. Med små ilegg unngås så kraftig fyring at det oppstår skade på omn og skorstein.

For å oppnå god trekk i ildstedet er det også viktig at det kommer nok luft inn i rommet. Pass på at ventilene i veggene er åpne, kun vindusventiler blir ofte for lite.


3. Unngå rundfyring
Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På den måten blir det danna beksot i skorsteinen, som kan føre til pipebrann. Dessuten gir slik fyring vesentlig økt forureining nærmiljøet form av gassar og svevestøv.

18 september 2018

Befolkningen tok ansvar

Over 70 prosent av befolkningen tok aktive forholdsregler, som følge av den ekstreme skogbrannfaren i sommer. Det viser en undersøkelse DSB presenterte på et stort skogbrann-seminar i Oslo i dag.
Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene. Den knusktørre sommeren gjorde det derfor ekstra viktig å informere befolkningen om den ekstreme skogbrannfaren.

Les heile nyhetsbrevet frå DSB her

13 september 2018

Pressemelding i høve brannvernveka

Halvparten av oss har ikkje teke den viktige brannpraten

54 prosent av alle familiar har ikkje avtalt møtestad ute og elles kva ein skal gjere i tilfelle brann, ifølgje ei ny undersøking. Branntryggleik i bustader står i fokus når brannvesen over heile landet inviterer til open brannstasjon i høve Brannvernveka i veke 38.

- Det skremmer at over halvparten av alle nordmenn ikkje har teke den viktige brannpraten med familien. Ein samtale rundt middagsbordet for å bli einige om møtestad ved brann, kven som skal ta med kva barn og så vidare, er eit enkelt tiltak for å auke tryggleiken heime, seier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leiar for skadeførebyggjande avdeling i forsikringsselskapet If.
 
1 av 4 hevdar dei har gjennomført brannøving og prøvd ut rømmingsvegar heime, viser undersøkinga som TNS Gallup nyleg har utført for Norsk brannvernforeining, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) og If.

- Brannøving heime er noko vi ønskjer at alle skal ha. Særleg hos barnefamiliar er det viktig at dei vaksne har ei avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at ein unngår misforståingar i ein kritisk situasjon der ein kanskje ikkje klarer å tenkje klart. Eit skrekkscenario er at nokon går tilbake inn i eit brennande hus fordi dei ikkje finn kvarandre på utsida, og så står den ein leitar etter trygt ein annan stad ute, seier Unni Merete Lund frå Lom og Skjåk brannvesen.

 Lom og Skjåk brannvesen inviterer til Open brannstasjon laurdag 22. september. Open brannstasjon er lagt opp som ein familieaktivitet, der barn og vaksne får gode råd om branntryggleik. Konkurransar, sløkkjedemonstrasjonar og brannbilar er noko av det ein kan oppleve.
Det blir open dag på Skjåk brannstasjon, og i Lom blir opplegget på plassen utanfor biblioteket. Tidspunkt er laurdag 22. 9 kl. 11-14.

Open brannstasjon gir oss eit høve til å formidle brannførebyggjande bodskap til publikum i ei tid på året da talet på bustadbrannar ofte er aukande. Om hausten trekkjer vi meir innandørs, og vi slår på lys og varme, fyrer i peisen og tenner levande lys, seier Unni Merete Lund.

Brannvernveka vert arrangert av Norsk brannvernforeining, DSB og If i samarbeid med brannvesenet.

Oversikt over andre brannvesen som inviterer til open brannstasjon, finnes på nettstaden www.brannvernuka.no.
 

Mediekontaktar lokalt:
Unni Merete Lund, Lom og Skjåk brannvesen

Mediekontaktar sentralt:
Sigmund Clementz, informasjonssjef i If Skadeforsikring
Mobiltlf: 982 49 805

Håvard Kleppe, avdelingsleiar for kommunikasjon i Norsk brannvernforeining
Mobiltlf: 958 19 692


DSBs pressevakt
Mobiltlf: 992 52 000

11 september 2018

Open brannstasjon 2018

Open brannstasjon laurdag 22. september kl. 11 - 14

I Lom vil opplegget føregå på Loarområdet, utanfor biblioteket.
I Skjåk er dette på brannstasjonen som vanleg.


Her blir det moglegheit for å sjå på utstyr på brannbilane, prøve brannslange, vera med å køyre brannbil, og ei rebusløype med  spørsmål om branntryggleiken heime. Alle som gjennomfører rebusløypa, vil få ein Bjørnis refleks. Det blir servering av kaffe, saft og bollar denne dagen.

 Velkome til ein triveleg og lærerik dag med brannvesenet!