09 april 2019

Forbod mot bruk av open eld

Brenning av bål eller annan bruk av open eld i eller mot skogsmark er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april - 15. september. 
Dette på grunn av fare for skog, gras- og lyngbrannar.
 
Risiko
Ved gras og bålbrenning før 15. april må likevel risiko for brannspredning vurderast nøye. Det er fleire stadar veldig tørt, og den som fyrar opp bål eller anna ope eld må har tilgjengeleg tilstrekkeleg og eigna sløkkemiddel i tilfelle ein brann utviklar seg.
 
Røyk som blir observert i skogsmark kan bli oppfatta som skogbrann og meldt brannvesenet.
Den som har forårsaka utrykking p.g.a. ulovleg brenning blir normalt anmeldt og må dekke kostander med utrykking.
 

Fyrverkeri handelsløyve 2019

Sal av fyrverkeri krev særskild løyve.
Brannsjefen kan gjeva løyve til handel av pyroteknisk vare eller fyrverkeri i Lom og Skjåk.


Søknad om løyve skal sendast på eige skjema som er utarbeidd av Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for Brann og samfunnssikkerhet.


Søknad med vedlegg skal sendast brannsjefen innan 30. april i salsåret.
Søknad skal sendast til:
Lom og Skjåk brannvesen
Moavegen 30
2690 Skjåk
Søknad kan også sendast på epost til: post@skjaak.kommune.no

Lovgrunnlag
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlege stoff


Kontakt
Brannsjef: Atle Festervoll tlf. 9598 9941

Pressemelding påsken 2019 fra Norsk Brannvernforening


Pressemelding påsken 2019:

 Egeninnsats på hytta kan gi økt fare for brann

 En undersøkelse blant hytteeiere og -brukere viser at svært mange utfører håndverksmessig arbeid på egen hytte.

 
-Man kan gjøre mye selv, og mange er åpenbart ganske nevenyttige. Men når det gjelder blant annet elektrikerarbeid, er det svært begrenset hva man har lov til å gjøre.

 På spørsmålet: Hva slags håndverksmessig arbeid har du utført på egen hytte? svarer respondentene slik (flere svar mulig);

                       

Snekkerarbeid
 
83 prosent
Rørleggerarbeid
 
13 prosent
Elektrikerarbeid
 
15 prosent
Arbeid på pipe
 
14 prosent
Arbeid på ildsted
 
18 prosent
Annet arbeid
 
25 prosent

  

Undersøkelsen viser også at mange ikke sjekker røykvarsleren hver gang hytta tas i bruk.

 -En røykvarsler begynner normalt å pipe med små korte støt i et par ukers tid før det går helt tomt for strøm. Om det er en stund siden sist man var på hytta, kan batteriet ha gått tomt i mellomtiden, uten at man vet om dette. Derfor er det så viktig at man tester røykvarsleren hver eneste gang man tar hytta i bruk. 

 
Nå i påsken skal rundt 50  brannvesen i hele landet ut og treffe hyttefolket for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut blant annet en «minihytte». Denne skal henges opp et sted i hytta, og gir en god oversikt hva man må tenke på for å unngå brann. Den har også et magasin til ekstra røykvarslerbatteri slik at man alltid har dette tilgjengelig. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.


Funn og andre fakta

 • 15000 hytter mangler slokkeutstyr
 • 8000 hytter mangler røykvarslere
 • Det brenner i overkant av 1000 hytter årlig i Norge
 • Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken til hyttebranner.
 • Håndverksmessig egeninnsats er normalt vesentlig større på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan gi større fare for brann.
 • Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som ofte medfører lengre utrykningstid for brannvesenet til en hytte enn til en bolig.
 • Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje, i tillegg til et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

 
 • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk
 • Ha alltid ekstra batterier i reserve
 • Gå aldri fra levende lys
 • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ
 • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte
 • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig
 • Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr
 • Bruk godkjent fagfolk til utbedringer som krever dette


Undersøkelsen det vises til ble gjennomført i mars 2018 og formidlet via Facebook.  1750 eiere og brukere av hytter i Norge svarte på spørsmål om brannsikkerhet på hytta. Vi tar forbehold om at respondentene i undersøkelsen utgjør et representativt utvalg.

 
 

Med vennlig hilsen
Norsk brannvernforening
 
Tor Erik Skaar
Rådgiver kommunikasjon
 
 
 

11 februar 2019

Kurs i varme arbeid

Lom og Skjåk brannvesen arrangerer kurs i varme arbeid.
Kursinstruktør: Atle Festervoll


Måndag 11. mars kl. 8 -15 på kommunestyresalen i Skjåk.

Kurset koster kr 1700,- inkl. sertifikat frå Norsk brannvernforening, og enkel servering på kursdagen.
Påmelding til Lom og Skjåk brannvesen tlf. 9598 9948
eller epost;
lsb@skjaak.kommune.no , innan 6. mars.

07 februar 2019

Brosjyre om eigenbredskap

"Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!" 
Cecilie Daae, direktør i DSB

Sjå heile brosjyra frå DSB her

28 desember 2018

Trygg nyttårsfeiring


Bruk av fyrverkeri
Privatpersoner kan bare avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 – 02:00. Ellers i året er det ikkje lov, med mindre du har fått spesiell tillatelse. Det skal ikke avfyres fyrverkeri i tett bebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser.

I Skjåk er dette ytterlegare begrensa, og det kun lov å avfyre fyrverkeri 1 time før og etter midnatt nyttårsaften (kl 23- 01).

Unngå skadar ved bruk av fyrverkeri
Dei siste fem åra har i snitt 14 personar kvart år fått augeeskader etter bruk av fyrverkeri på nyttårsaften. Følgjer du desse enkle råda i artikkelen under, legg du til rette for ei trygg og skadefri nyttårsfeiring for store og små.


Les artikkelen her
Fyrverkerireglane for trygg oppskyting, finn du her

29 november 2018

54 branndøde i Oppland siden år 2000

I perioda 2000 til 2017 var det 3 215 bygningsbrannar i fylket. Dei mest brannfarlege månadene var januar med 388 brannar og desember med 354. Så langt i år har to personar omkommet i brann i Oppland. 
 - Levande lys, peiskos, bruk av komfyren og meir bruk av elektrisk utstyr utgjer ein ekstra risiko i juletida, særleg i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjer det dirfor til ein hugseregel å byte batteri 1. desember, som er Røykvarslerdagen.
Alle bustadar skal ha røykvarslare eller brannalarmanlegg og du må ha minst éin varslar i kvar etasje. Alarmen skal kunne høyrast tydeleg på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom romma er lukka.
 

Koble røykvarslarane saman - Du bør koble røykvarslarane samen, slik at alle varslararne pip samtundes ved brann. Dette kan gjeva deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel viss ein brann startar i kjelleren og du søv i andre etasje. Det kan vera med på å redde liv.
Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.

røykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som aukar branntryggleiken.


Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det lokale eltilsyn, Norsk brannvernforening, Gjensidige og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

 

27 november 2018

"Røykvarslardagen" Lom og Skjåk

Lom og Skjåk brannvesen og eltilsyn  blir i år å treffe på Lom Coop, torsdag
6. desember kl. 11 - 14 og på Skjåk kjøpesenter onsdag 5. desember kl. 12 - 15. 

Her bli det utdeling av kampanjemateriell, og anledning til å ta en prat om branntryggleik.

Velkommen innom!

22 november 2018

Eigen beredskap


"Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!" 
Cecilie Daae, direktør i DSB

Sjå brosjyre frå DSB her

Les meir om kva kvar og ein av oss bør ha klart for "eigen beredskap" her06 november 2018

Kurs i varme arbeid


Lom og Skjåk brannvesen arrangerer kurs i varme arbeid.
Kursinstruktør: Atle Festervoll


Tysdag 4. desember kl. 8 -15 på brannstasjon i Skjåk.

Kurset koster kr 1650,- inkl. sertifikat frå Norsk brannvernforening, og enkel servering på kursdagen.

Påmelding til Lom og Skjåk brannvesen tlf. 9598 9948
eller epost;
lsb@skjaak.kommune.no , innan 29. november 2018.

29 oktober 2018

Fyringstips

Fyr med tørr ved
Tørr ved gir høgt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forureining.  


2. Fyr med god trekk

Det trengs mykje luft til god forbrenning. Gode fyringsvanar betyr hyppig ilegg med små mengdar brensel og frisk varme i omnen. Med små ilegg unngås så kraftig fyring at det oppstår skade på omn og skorstein.

For å oppnå god trekk i ildstedet er det også viktig at det kommer nok luft inn i rommet. Pass på at ventilene i veggene er åpne, kun vindusventiler blir ofte for lite.


3. Unngå rundfyring
Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På den måten blir det danna beksot i skorsteinen, som kan føre til pipebrann. Dessuten gir slik fyring vesentlig økt forureining nærmiljøet form av gassar og svevestøv.

18 september 2018

Befolkningen tok ansvar

Over 70 prosent av befolkningen tok aktive forholdsregler, som følge av den ekstreme skogbrannfaren i sommer. Det viser en undersøkelse DSB presenterte på et stort skogbrann-seminar i Oslo i dag.
Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene. Den knusktørre sommeren gjorde det derfor ekstra viktig å informere befolkningen om den ekstreme skogbrannfaren.

Les heile nyhetsbrevet frå DSB her

13 september 2018

Pressemelding i høve brannvernveka

Halvparten av oss har ikkje teke den viktige brannpraten

54 prosent av alle familiar har ikkje avtalt møtestad ute og elles kva ein skal gjere i tilfelle brann, ifølgje ei ny undersøking. Branntryggleik i bustader står i fokus når brannvesen over heile landet inviterer til open brannstasjon i høve Brannvernveka i veke 38.

- Det skremmer at over halvparten av alle nordmenn ikkje har teke den viktige brannpraten med familien. Ein samtale rundt middagsbordet for å bli einige om møtestad ved brann, kven som skal ta med kva barn og så vidare, er eit enkelt tiltak for å auke tryggleiken heime, seier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leiar for skadeførebyggjande avdeling i forsikringsselskapet If.
 
1 av 4 hevdar dei har gjennomført brannøving og prøvd ut rømmingsvegar heime, viser undersøkinga som TNS Gallup nyleg har utført for Norsk brannvernforeining, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) og If.

- Brannøving heime er noko vi ønskjer at alle skal ha. Særleg hos barnefamiliar er det viktig at dei vaksne har ei avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at ein unngår misforståingar i ein kritisk situasjon der ein kanskje ikkje klarer å tenkje klart. Eit skrekkscenario er at nokon går tilbake inn i eit brennande hus fordi dei ikkje finn kvarandre på utsida, og så står den ein leitar etter trygt ein annan stad ute, seier Unni Merete Lund frå Lom og Skjåk brannvesen.

 Lom og Skjåk brannvesen inviterer til Open brannstasjon laurdag 22. september. Open brannstasjon er lagt opp som ein familieaktivitet, der barn og vaksne får gode råd om branntryggleik. Konkurransar, sløkkjedemonstrasjonar og brannbilar er noko av det ein kan oppleve.
Det blir open dag på Skjåk brannstasjon, og i Lom blir opplegget på plassen utanfor biblioteket. Tidspunkt er laurdag 22. 9 kl. 11-14.

Open brannstasjon gir oss eit høve til å formidle brannførebyggjande bodskap til publikum i ei tid på året da talet på bustadbrannar ofte er aukande. Om hausten trekkjer vi meir innandørs, og vi slår på lys og varme, fyrer i peisen og tenner levande lys, seier Unni Merete Lund.

Brannvernveka vert arrangert av Norsk brannvernforeining, DSB og If i samarbeid med brannvesenet.

Oversikt over andre brannvesen som inviterer til open brannstasjon, finnes på nettstaden www.brannvernuka.no.
 

Mediekontaktar lokalt:
Unni Merete Lund, Lom og Skjåk brannvesen

Mediekontaktar sentralt:
Sigmund Clementz, informasjonssjef i If Skadeforsikring
Mobiltlf: 982 49 805

Håvard Kleppe, avdelingsleiar for kommunikasjon i Norsk brannvernforeining
Mobiltlf: 958 19 692


DSBs pressevakt
Mobiltlf: 992 52 000

11 september 2018

Open brannstasjon 2018

Open brannstasjon laurdag 22. september kl. 11 - 14

I Lom vil opplegget føregå på Loarområdet, utanfor biblioteket.
I Skjåk er dette på brannstasjonen som vanleg.


Her blir det moglegheit for å sjå på utstyr på brannbilane, prøve brannslange, vera med å køyre brannbil, og ei rebusløype med  spørsmål om branntryggleiken heime. Alle som gjennomfører rebusløypa, vil få ein Bjørnis refleks. Det blir servering av kaffe, saft og bollar denne dagen.

 Velkome til ein triveleg og lærerik dag med brannvesenet!

13 august 2018

Totalforbodet mot open brenning oppheva

Frå og med fredag 10. august, er totalforbodet mot å gjere opp eld og open brenning oppheva i Skjåk.

På grunn av ein del nedbør i det siste og lågare nattetemperatur, er skogbrannfaren redusert. Vi vil likevel minne om det generelle bålforbodet som gjeld i Norge i tidsrommet 15. april til 15. september. Dette inneber at det framleis er forbode å gjere opp eld i og i nærleiken av skog og anna utmark. Det er lov å gjere opp bål på tilrettelagte plassar og stader som utan tvil ikkje kan medføre brannfare. Hugs at det er du som tennar bålet som også er ansvarleg.

07 august 2018

Rundt 10.000 driftsbygninger har brannalarmanlegg man ikke vet om fungerer

Det er et krav i FG-regelverket om at brannalarmanlegg i driftsbygninger skal ha årlig kontroll. Det antas at det er så mange som 10.000 driftsbygninger som ikke har dette. Da vet man ikke om anlegget vil fungere som det skal den dagen det brenner.

Foto: Thor Kr. Adolfsen
Et annet problem er manglende utringer. Det vil si en komponent som varsler personer at brannalarmen i driftsbygningen har løst seg ut. Mange brannalarmanlegg mangler dette også.

Nå vil forsikringsselskapene iverksette en innsats for å få på plass flere utringere.
Les heile arikkelen her 

30 juli 2018

Fortsatt totalforbod mot all bruk av open eld

Vi har over lengre tid hatt tørt og varmt vær. Sjølv om det er kome nokre lokale regnbygar, er ikkje dette nok til å redusera  skogbrannfara vesentleg. Det er fortsatt meget tørt i store delar av  både og Lom og Skjåk, og totalforbod mot å open eld utandørs  gjeld fortsatt.

Røyk/ eld som bli meldt inn til brannvesenet  og fører til utrykking, blir normalt anmeldt og den ansvarlege må dekke kostnader med utrykking.

Uforsiktighet ofte årsak til skogbrann

Det er fortsatt ekstrem skogbrannfare på Østlandet, Sørlandet
og Vestlandet, og nå er det viktig at alle bruker vettet slik at vi ikke får flere skogbranner.
 
Ni av ti branner i skog og utmark skyldes menneskelig aktivitet, og ofte uforsiktighet. Bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene. Brann- og redningsvesen rapporterer om at flere skogbranner de siste dagene har startet i nærheten av vann/innsjøer. Dette kan tyde på at det finnes personer som tror det er greit å grille eller gjøre opp ild hvis man bare gjør det i nærheten av vann.

Les heile artikkelen her

21 juni 2018

Fortsatt totalforbod mot bruk av open eld

Vi har over lengre tid hatt tørt og varmt vær, og  regnet lar vente på seg. Utifrå dette ynskjer brannvesenet  å presisera at  skogbrannfara er meget stor både i Lom og Skjåk, og totalforbod mot å open eld utandørs  gjeld fortsatt.

Slik det ser ut no vil det tørre været setja ein stoppar for alle St Hansbål.

Røyk/ eld som bli meldt inn til brannvesenet  og fører til utrykking, blir normalt anmeldt og den ansvarlege må dekke kostnader med utrykking.

 

05 juni 2018

Brannvesenet har laga ein plakat som er utdelt til
butikkar, bensinstasjonar og campingplassar som sel eingongsgrillar.

Det er det forbod mot all bruk av open eld i Lom og Skjåk.

Her kan du sjå video av trygg bruk av eingongsgrill

28 mai 2018

Nordmenn må bli bedre forberedt

Vet befolkningen vår hva de skal gjøre hvis det skulle oppstå en krise?
Og er de godt nok forberedt hvis for eksempel strømmen skulle gå?
Svarene er nei.
Av Cecilie Daae, direktør i DSB

Les artikkelen her

24 mai 2018

Forbod mot brenning av bål

Brannøvelse 1 - Klikk for stort bildeDet er stor fare for skogbrann i Ottadalen. I kommunane i Ottadalen er det ikkje lov å lage bål. Metrologisk institutt meldar om spesielt stor brannfare på Østlandet.
Frå 15. april til 15. september er det generelt forbod mot opptenning av bål i eller nær skog- og utmark over heile landet.
På grunn av det fine og varme været den siste tida, er forbodet utvida til å ikkje berre gjelde opptenning av bål i skog og mark. I Ottadalen tek brannvesenet grep. Vågå brannvesen, Lom og Skjåk brannvesen innførar totalforbod mot å gjere opp varme utandørs.
Det betyr at det ikkje er lov å grille, bruke bålpanne, eingongsgrill eller tenne bål. Du kan heller ikkje bruke eventuelle bålplassar i denne perioden.
Grilling i eigen hage er lov, så lenge du passar godt på.
Etter vêrvarslinga er det ikkje varsla nedbør dei første dagane. Brannfaren vil vere stor fram til det kjem nedbør over ei viss mengde.

Lom og Skjåk brannvesen: Brannsjef Atle Festervoll tlf 9598 9941
Vågå brannvesen:               Brannsjef Bjørn Tore Aspen  tlf 9134 6044

23 mai 2018

Totalforbod mot bruk av open eld

Det er stor fare for skogbrann i Ottadalen. Vågå brannvesen og Lom og Skjåk brannvesen innførar totalforbod mot å gjere opp varme utandørs. Vedtaket er gjort 23. mai
og gjeld inntil ny beskjed foreligg.
Frå 15. april til 15. september er det generelt forbod mot opptenning av bål i eller nær skog- og utmark over heile landet.
På grunn av det fine og varme været den siste tida, er forbodet utvida til å ikkje berre gjelde opptenning av bål i skog og mark.
Det betyr at det ikkje er lov å grille, bruke bålpanne, eingongsgrill eller tenne bål. Du kan heller ikkje bruke eventuelle bålplassar i denne perioden.
Grilling i eigen hage er lov, så lenge du passar godt på.Vedtaket som er gjort av brannsjefen 23. mai 2018:
Vedtak om forbod mot å gjere opp eld og open brenning
 
Grunna svært stor skogbrannfare og framleis meldt tørt og varmt, er det lagt ned totalforbod mot å gjere opp eld og andre formar for open brenning.  
Forbodet gjeld for følgjande:
 1. Alle typar open eld eller bål i eller i nærleiken av skog og anna vegetasjon. Dette inkluderer også bruk av eingongsgrill og bål panne.
 2. Alle typar av open brenning av kvist, halm, trevirke og anna virke i landbruket, anna næring eller hos private.
  Forbudet er gjeldande for heile kommunane Lom og Skjåk, gjeld inntil det blir oppheva.
 Forbodet gjeld med umiddelbar verknad.  

Vedtaket er fatta med heimel i Forskrift om brannforebygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Andre typar aktivitetar og arbeid som indirekte kan forårsake brann kan gjennomførast om det etter nøye risikovurdering er funne forsvarleg, samt at det blir gjort naudsynte brannførebyggjande tiltak og at sløkkemiddel finst tilgjengeleg. Dette gjeld tiltak som:
 1. Motorisert aktivitet i skogbruket
 2. Kantslått
 3. Bruk av skytebaner
 
 

03 mai 2018

Flexit tilbakekaller baderomsvifte


Flexit tilbakekaller brannfarleg baderomsvifte.
Les om dette produktet frå Flexit her


Les om fleire farlege produkter her

16 april 2018

Ulovleg brenning

Brenning av bål eller annan bruk av open eld i eller mot skogsmark er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april - 15. september. 
Dette på grunn av fare for skog, gras- og lyngbrannar.
 
Risiko
Ved gras og bålbrenning før 15. april må likevel risiko for brannspredning vurderast nøye. Det er fleire stadar veldig tørt, og den som fyrar opp bål eller anna ope eld må har tilgjengeleg tilstrekkeleg og eigna sløkkemiddel i tilfelle ein brann utviklar seg.
 
Røyk som blir observert i skogsmark kan bli oppfatta som skogbrann og meldt brannvesenet.
Den som har forårsaka utrykking p.g.a. ulovleg brenning blir normalt anmeldt og må dekke kostander med utrykking.
 

09 april 2018

Fyrverkeri handelsløyve

Sal av fyrverkeri krev særskild løyve.
Brannsjefen kan gjeva løyve til handel av pyroteknisk vare eller fyrverkeri i Lom og Skjåk.


Søknad om løyve skal sendast på eige skjema som er utarbeidd av Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for Brann og samfunnssikkerhet.


Søknad med vedlegg skal sendast brannsjefen innan 30. april i salsåret.
Søknad skal sendast til:
Lom og Skjåk brannvesen
Moavegen 30
2690 Skjåk
Søknad kan også sendast på epost til: post@skjaak.kommune.no

Lovgrunnlag
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlege stoff


Kontakt
Brannsjef: Atle Festervoll tlf. 9598 9941

22 mars 2018

Hyttefolket slurver med sjekk av røykvarsler


Foto: Ole Jørgen Kjellmark
I en ny undersøkelse blant hyttefolk oppgir hele 36 prosent at de ikke sjekker 
røykvarsleren på hytta så ofte som man bør.

 -Det er skremmende å tenke på at mer enn en tredel av alle landets hytter ikke har røykvarslere som er testet på en forsvarlig måte

 -Røykvarsleren er trolig den viktigste brannforebyggende innretningen man har i en hytte. For å være trygg på at varsleren fungerer til enhver tid, må man teste den ofte. Aller helst hver gang hytta tas i bruk. 

 I en undersøkelse formidlet via Facebook i mars 2018, svarte hele 1750 eiere og brukere av hytter i Norge på spørsmål om brannsikkerhet på hytta. Dette svarte hyttefolket på spørsmålet om hvor ofte de sjekker røykvarsleren:

 -En røykvarsler begynner normalt å pipe med små korte støt et par uker før den går helt tomt for strøm. Er det en stund siden hytta var i bruk, kan batteriet ha gått tomt for strøm i mellomtiden. Nettopp derfor er det så viktig å teste røykvarsleren hver gang man tar hytta i bruk..   
 
 * Feil montering, mangelfullt vedlikehold eller feil bruk av pipe og ildsted er de vanligste           
    årsakene til hyttebranner.
* Håndverksmessig egeninnsats er mer utbredt på hytter enn i ordinære
    boliger. Dette kan øke faren for brann.
*  Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som gir lang utrykningstid for brannvesenet.
*  Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje. I tillegg kreves et godkjent 
    brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en
    eventuell brann.


 
Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:
*          Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk
*          Ha alltid ekstra batterier i reserve
*          Gå aldri fra levende lys
*          Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ
*          Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte
*          Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk
*          Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig
*          Sørg for å ha rikelig med slokkeutstyr
*          Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette

 

 

12 februar 2018

41 komfyrbrannar i Oppland

Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet rykka ut til  41 komfyrbrannar i

Oppland i 2017. Ei komfyrvakt kan redde heimen din frå å gå opp i røyk.

 Brannvesenet rykka i fjor ut til 3 344 bustadbrannar i Noreg, heile 1 516 av desse var brannar eller branntilløp på komfyren.
- Komfyren er den klart største brannkjelda i heimen. Så godt som alle komfyrbrannar kjem av tørrkoking og ikkje teknisk feil ved produktet. Då er det veldig fint å ha ei komfyrvakt som hindrar at farlege situasjonar oppstår. Brannvesenet tilrår alle å installere komfyrvakt.

Det er krav til komfyrvakt i alle nye bustader og om det leggjast opp ny kurs til komfyren. Dei same reglane gjeld for fritidsbustader. Komfyrvakter får du kjøpt hos fleire elektronikkbutikkar, i ei rekkje kjøkkenbutikkar og i nettbutikkar.

- Dei fleste sit nok på ei historie om då det heldt på å gå skikkeleg gale på kjøkkenet. Enten om då det ringde på døra, eller då babyen byrja å skrike på soverommet. Litt uoppmerksemd er alt som skal til for at ein brann skal blusse opp og kome ut av kontroll.

Slik fungerer komfyrvakta
Komfyrvakta består av ein sensor og ein straumbrytar og er enkel å installere. Sensoren overvakar kokeplatene. Om sensoren oppdagar fare for brann, utløyser den ein alarm. Om ingen reagerer på denne, gjev sensoren melding til ein brytar om å kutte straumen til komfyren.
- Hald oppsikt under matlaging, skru av eller demp varmen om du blir avbrote i matlaginga, reingjer ventilator jamleg og pass på at det ikkje ligg brennbare ting for nære koketoppen. Ingen tek skade av å vente litt på at du skrur av omnen, men mange kan ta skade om du gløymer det.
 
Komfyrvaktkampanjen
Torsdag 15. februar arrangerast ein nasjonal komfyrvaktkampanje for å få auka merksemd rundt dei alt for mange komfyrbrannane. Ei komfyrvakt kan avgrense skadane og hindre at ein komfyrbrann utviklar seg til å bli alvorleg. Under kampanjen vil over 200 brannvesen, feiarvesen og det lokale eltilsynet ha lokale aktivitetar over heile landet. Som del av kampanjen vil det bli installert ei komfyrvakt hos nokon som har behov for det i dei kommunane som deltek.

 Komfyrvaktkampanjen er ein del av «Alt vi kan mot brann», som er ei nasjonal satsing fram til 2020 på brannførebyggjande arbeid målretta mot risikoutsette grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk brannbefals landsforbund, Feiermesterens landsforening, Nelfo, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsynet og sakkyndige selskap.

 Les meir om komfyrvakt på sikkerhverdag.no.