01 april 2011

Bålforbod

Frå 15. april til 15. september er det generelt bålforbod i Norge.
I denne perioda er det på grunnav fare for skog- gras- og lyngbrann, ikkje tillete å brenna bål i eller i nærleiken av skogsmark, utan løyve frå det brannvesenet.

Når snøen forsvinn, og før naturen rekk å bli grønn, aukar skogbrannfara dramatisk. Kvist, buskas og tørt gras frå i fjor kan ta fyr av den minste glo.

Røyk som blir obeservert i skogsmark kan bli oppfatta som skogbrann og meldt brannvesenet.
Den som har forårsaka utrykning p.g.a. ulovleg brenning blir normalt anmeldt og må dekke kostander med utrykning.