22 november 2011

Aksjon boligbrann


Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.
Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende boligkontroll over tre dager.
Målet for Aksjon boligbrann er å sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem.
Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, årets verste brannmåned. Da øker antall boligbranner kraftig.I perioden 7.- 8. desember får cirka 40 000 husstander besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn over hele landet med tilbud om veiledning og informasjon, kombinert med en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen. Kontrollen er frivillig og det store flertallet takker ja.
Les mer om Aksjon boligbrann.....