12 desember 2011

Brannvern på ulike språk

Norsk brannvernforening har laga ei brosjyre om brannvern i heimen, denne er oversett til fleire minoritetsspråk som er brukt i Noreg.

Brosjyren inneheld viktige brannførebyggande tiltak i bustader. Den inneheld også ei sjekkliste for brannsikkerheita i heimen.

Her finn du dei ulike pråka: