22 mars 2018

Hyttefolket slurver med sjekk av røykvarsler


Foto: Ole Jørgen Kjellmark
I en ny undersøkelse blant hyttefolk oppgir hele 36 prosent at de ikke sjekker 
røykvarsleren på hytta så ofte som man bør.

 -Det er skremmende å tenke på at mer enn en tredel av alle landets hytter ikke har røykvarslere som er testet på en forsvarlig måte

 -Røykvarsleren er trolig den viktigste brannforebyggende innretningen man har i en hytte. For å være trygg på at varsleren fungerer til enhver tid, må man teste den ofte. Aller helst hver gang hytta tas i bruk. 

 I en undersøkelse formidlet via Facebook i mars 2018, svarte hele 1750 eiere og brukere av hytter i Norge på spørsmål om brannsikkerhet på hytta. Dette svarte hyttefolket på spørsmålet om hvor ofte de sjekker røykvarsleren:

 -En røykvarsler begynner normalt å pipe med små korte støt et par uker før den går helt tomt for strøm. Er det en stund siden hytta var i bruk, kan batteriet ha gått tomt for strøm i mellomtiden. Nettopp derfor er det så viktig å teste røykvarsleren hver gang man tar hytta i bruk..   
 
 * Feil montering, mangelfullt vedlikehold eller feil bruk av pipe og ildsted er de vanligste           
    årsakene til hyttebranner.
* Håndverksmessig egeninnsats er mer utbredt på hytter enn i ordinære
    boliger. Dette kan øke faren for brann.
*  Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som gir lang utrykningstid for brannvesenet.
*  Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje. I tillegg kreves et godkjent 
    brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en
    eventuell brann.


 
Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:
*          Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk
*          Ha alltid ekstra batterier i reserve
*          Gå aldri fra levende lys
*          Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ
*          Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte
*          Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk
*          Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig
*          Sørg for å ha rikelig med slokkeutstyr
*          Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette