07 februar 2019

Brosjyre om eigenbredskap

"Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!" 
Cecilie Daae, direktør i DSB

Sjå heile brosjyra frå DSB her