09 april 2019

Pressemelding påsken 2019 fra Norsk Brannvernforening


Pressemelding påsken 2019:

 Egeninnsats på hytta kan gi økt fare for brann

 En undersøkelse blant hytteeiere og -brukere viser at svært mange utfører håndverksmessig arbeid på egen hytte.

 
-Man kan gjøre mye selv, og mange er åpenbart ganske nevenyttige. Men når det gjelder blant annet elektrikerarbeid, er det svært begrenset hva man har lov til å gjøre.

 På spørsmålet: Hva slags håndverksmessig arbeid har du utført på egen hytte? svarer respondentene slik (flere svar mulig);

                       

Snekkerarbeid
 
83 prosent
Rørleggerarbeid
 
13 prosent
Elektrikerarbeid
 
15 prosent
Arbeid på pipe
 
14 prosent
Arbeid på ildsted
 
18 prosent
Annet arbeid
 
25 prosent

  

Undersøkelsen viser også at mange ikke sjekker røykvarsleren hver gang hytta tas i bruk.

 -En røykvarsler begynner normalt å pipe med små korte støt i et par ukers tid før det går helt tomt for strøm. Om det er en stund siden sist man var på hytta, kan batteriet ha gått tomt i mellomtiden, uten at man vet om dette. Derfor er det så viktig at man tester røykvarsleren hver eneste gang man tar hytta i bruk. 

 
Nå i påsken skal rundt 50  brannvesen i hele landet ut og treffe hyttefolket for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut blant annet en «minihytte». Denne skal henges opp et sted i hytta, og gir en god oversikt hva man må tenke på for å unngå brann. Den har også et magasin til ekstra røykvarslerbatteri slik at man alltid har dette tilgjengelig. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.


Funn og andre fakta

 • 15000 hytter mangler slokkeutstyr
 • 8000 hytter mangler røykvarslere
 • Det brenner i overkant av 1000 hytter årlig i Norge
 • Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken til hyttebranner.
 • Håndverksmessig egeninnsats er normalt vesentlig større på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan gi større fare for brann.
 • Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som ofte medfører lengre utrykningstid for brannvesenet til en hytte enn til en bolig.
 • Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje, i tillegg til et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

 
 • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk
 • Ha alltid ekstra batterier i reserve
 • Gå aldri fra levende lys
 • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ
 • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte
 • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig
 • Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr
 • Bruk godkjent fagfolk til utbedringer som krever dette


Undersøkelsen det vises til ble gjennomført i mars 2018 og formidlet via Facebook.  1750 eiere og brukere av hytter i Norge svarte på spørsmål om brannsikkerhet på hytta. Vi tar forbehold om at respondentene i undersøkelsen utgjør et representativt utvalg.

 
 

Med vennlig hilsen
Norsk brannvernforening
 
Tor Erik Skaar
Rådgiver kommunikasjon