28 november 2019

Røykvarslardagen 2019


I samband med den årlege kampanjen Røykvarslardagen 2019 

vil brannvesen og eltilsyn vera å treffe:

Lom coop (extra) tysdag 3. desember kl. 11-14  (Saman med Eidefoss)
Skjåk kjøpesenter (Power) torsdag 5. desember kl. 12 -15 (saman med Skjåk Energi)
Her blir det mogleg å få gode råd om branntryggleiken. Utdeling av røykvarslarbatteri og sjekkliste for branntryggleiken.