29 juni 2020

Ein effektiv kanal for bekymringsmeldingar

På eit år har Branntips.no registrert meir enn 1200
bekymringsmeldingar, som har vorte vidaresendt
til lokale brannvesen for oppfølging.

Les heile artikkelen her