30 november 2020

Mange har opplevd brann

 En fersk undersøkelse viser at hver femte nordmann har opplevd branntilløp. Test røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember.

Undersøkelsen, som er utført av Ipsos på vegne av kampanjen Røykvarslerdagen, viser at cirka 800 000 nordmenn over 18 år har opplevd branntilløp. Alle branner starter i det små, men de fleste slokkes heldigvis før de blir store.

– Disse tallene viser hvor viktig det er å ha røykvarslere og slokkeutstyr som fungerer, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

1. desember er Røykvarslerdagen. Kampanjen er et samarbeid mellom DSB, Brannvernforeningen, Gjensidige, samt Det lokale eltilsyn og brann- og redningsvesen rundt om i landet. Oppfordringen er å bruke dagen til å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov.

Hittil i år har 42 personer mistet livet i brann i Norge. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt.

Skulle det verste skje - er det viktig at røykvarslerne virker, og at man vet hva man skal gjøre. Undersøkelsen viser at 32 prosent aldri har snakket med familie og venner om hva de skal gjøre hvis det oppstår brann.

Les heile artikkelen frå DSB her