08 februar 2021

Arbeid med risikoutsette grupper i Lom og Skjåk


Generell utvikling i samfunnet fører til at fleire omsorgstrengande vil i større grad bu i eigen heim i
framtida. Kommunane er pålagt å  gjere kartlegging på branntryggleiken, samt gjennomføre tiltak for desse.

Gjennom fleire  år har Lom og Skjåk brannvesen i samarbeid med kommunane, jobba målretta med branntryggleiken til desse gruppane..  Etter kartlegging og forprosjekt i 2016, vart det søkt Brannløftet om midlar til aktiv sikring hjå heimebuande eldre som  som mottek heimeteneste frå kommuna.

Prosjektet fekk  innvilga midlar til innkjøp av komfyrvakter, røykmeldare til trygghetslarm, samt eit mobilt sløkkeanlegg i kvar kommune via Brannløftet.

Sidan 2018 er det mortert opp ca 50 komfyrvakter og 100 røykmeldare i våre kommune. Røykmledarare er kobla direkte på trygghetsalarmen, og som vil varsle 110 ved utløyst alarm.

Sjå artikkel frå 2019, om prosjektet i Fjuken her