Om brannvesenet

Lom og Skjåk brannvesen vart stifta i februar 2001, og er danna som et kommunalt organsiajonsselskap iht. kommunelovas § 27.
Selskapet er heileigd av Lom og Skjåk kommune, og formålet  er å ivareta dei lovpålagte brannvernoppgåvene i dei to kommunane.
   
Lom og Skjåk Brannvesen har 2 heiltids-stillingar og 25 deltids-stillingar.  
   
Det er to brannstasjonar; i Lom og i Skjåk. Båe stasjonane er bemanna med eiga mannskap og utstyr. Hovudsete ligg i Skjåk.

I tillegg til brannberedskap har Lom om Skjåk brannvesen ansvar for førebyggande arbeid og feiing. Totalt i kommunane er det  ca 5.000 innbyggare.
   
 
Kontakt
110 ved brann og akutt forureining

Vakthavande befal: 9598 9944Brannsjef : Atle Festervoll    Tlf.  9598 9941  
Vaerabrannsjef/ Leiar førebyggande: Bjørn Bøye Tlf.4745 4691
Feiar: Bjørn Sverre Tengesdal   Tlf. 9598 9942
Branninspektør: Unni Merete Lund   Tlf 9598 9948