Branntryggleik i heimen

 

Krav til branntryggleik i heimen

 • Alle bustadar skal ha minst ein godkjent røykvarslar i kvar etasje. Denne skal være plassert slik at den dekker kjøken, stue, sone utanfor soverom og utenfor teknisk rom. Alarmen skal kunne høyrast tydeleg på alle soverom og opphaldsrom når drøane mellom romma er lukka. Røykvarslerne bør seriekobles slik at når ein varslar blir utløyst, vil alle varslarane begynne å pipa.
 • Det er eigars ansvar å anskaffe røykvarslare, mens kontroll og batteriskift er brukars ansvar
 • Kontroll bør utførast kvar månad. Batteri skal skiftast ut kvart år.
 • Alle bustadar skal ha manuelt sløkkeutstyr som kan benyttast i alle rom. Det beste sløkkemiddelet er vatn, husbrannslange anbefales! Vatn er reint og effektivt, og det finns i ubegrensa mengdar. Over 90 prosent av bustadane har pulverapparat. Med jamne mellomrom bør apparatet snus opp ned for å fordele pulveret jamnt.. Dette er eit meget effektivt sløkkemiddel, men vær klar over at rengjøringskostnadane er betydeleg større, enn ved bruk av vann ,og at etter 18 sekunders effektiv sløkking er apparatet tomt. Eit anna effektivt sløkkemiddel er skum. Det gir minimale følgjeskadar, men har også begrensa mengde skum i apparatet."Enkel brannsjekk"

Ta nokre minutt og gå gjennom desse punkta. Det kan gjera at du slepp å oppleva ein brann!
Varsling

 • Kan alle i din husstand nødnummer til brannvesenet, politiet og ambulanse?
 • Har du røykvarslar i din bustad?
 • Er det batteri i røykvarslaren din?
 • Alle røykvarslarear som skal selgast i Norge må være godkjent. Dette er din forsikring for at utstyret innfrir dei krav til funksjon og driftsikkerheit som krevst. Er din røykvarslar CE godkjent?
 • Dersom du har stor bustad, eller bustad på fleire etasjar har du da fleire røykvarslarar som er kobla saman?
 • Testar du røykvarslaren ein gong pr månad, og kvarr gong du har vært bortreist over lengre tid?
 • Støvsuger du røykvarslaren din forsiktig med børsten ein gang pr. år for å hindre at støv, fluer og liknande ikkje skal tetta deteksjonskammeret?
 • Skiftar du batteri kvart år?
 • Vet du kor gamal røykvarslaren din er? Er den meir en 10 år, kan det være lurt å byta den ut.

Rømming / Evakuering

 • Har du sprata med familien om korleis dykk skal koma dykk ut i tilfelle brann.
 • Har du sjekka om vindu og dørar er lette å opne i tilfelle evakuering?
 • Har du vurdert om det er nødvendig med ekstra rømmingsstige eller liknande?
Hus med flere boenheter pr oppgang.
 • Er rømmingsvegane ryddige?
 • Er det alternative rømnmngsveigar?
 • Er røykvarslar montert og sløkkeutstyr lett tilgjengelig på loft og kjellar
 • Er det ryddig i fellesarealer og boder er låst?
 • Døren til loft og kjellar alltid er låst slik at uvedkommande ikkje har tilgang?
 • Er alle som bor i gården kjent med forskjellige rømmingsveger?
 • Søppelkassar og containere plassert forsvarleg,  med lokket på?
 • Er det avtala  felles oppmøteplass i tilefelle brann. (branninstruks)Sløkking

 • Har du sløkkeutstyr lett tilgjengelig i bustaden?
 Dersom du har husbrannslange:
  • Kontroller slangen minst ein gong pr år?
  • Rekk slangen til alle rom i huset?
  • Er slangen fast tilkobla ei kran?
  • Sjekk jamnleg at krana lek seg opne?
Dersom du har handsløkkeapparat:
  • Kontroller  at manometerpilen står på det grøne feltet  ein gong i månaden?
  • Vend apparatet opp ned, minst ein gong pr år for å hindre at pulveret klumpar seg?
  • Husk at handsløkkaren krev ettersyn av kompetente personar med jevne mellomrom.


El-sikkerheit

 • Sjekk at komfyren er skrudd av når du forlet huset eller legg deg?
 • Trekk alltid ut støpselet i termostatstyrte apparat som f.eks. kaffetraktar, strykejern og vaffeljern etter bruk?
 • Er du klar over faren ved å tildekke varmeomnar?
 • Bruk aldri  sterkere pære enn det lampa og skjermen er merka med.
 • Er det alltid nokon tilstades når vaskemaskin eller tørketrommel er i bruk?
 • Rensar du lofilteret i tørketrommelen jamnleg?
 • Har du nok stikkontaktar slik at du unngår overdreven bruk av skjøteledningar og dobbeltkontaktar?
 • Har du skrusikringar? Skru i så tilfelle godt til, minst ein gong i året?
 • Bruk kun fastmonterte omnar og lampar på barnerom?
 • Følg du alltid bruksanvisningen på  elektriske apparat!


Bruk av open eld

 • Pass på at det ikkje er glør i oska når du tømmer oskebegeret.
 • Oppbevarer  fyrstikker og lightere utilgjengelige for born.
 • Er det alltid nokon tilstades i rom kor det er brennande lys?
 • Bruk kun telysholdere med god lufting og skikkeleg botn?
 • Benytt kun brannsikre lysestakar og mansjettar?


Fyring

Er du klar over at røyken fra en ulmebrann kan være dødelig?

 • Fyrer riktig - tørr ved og god trekk.
 • Oppbevar oske i en ubrennbar behaldarer og tøm oske på en forsvarleg måte.
 • Unngår rundfyring!
 • Har du gnistfangar framfor peisen?

Brennbare væsker

 • Er alle behaldare som inneheld brannfarleg vare skikkeleg tette og ordentlig merka?