05 mars 2020

Laurdag er det slutt

 Laurdag 7. mars blir det nedbrenning av klubbhuset i Lom. Brannvesenet skal bruka bygget som øvingsobjekt. I få slike objekt gjer det mogleg å få gode øvingar for mannskapa, og da spesielt røykdykkarane, Det blir bli med instruktørar for Lillehammer for å sikra godt utbyte av dagen.
Nedbrenninga vil starte ca kl. 10 og føregå utover dagen.


Klubbhuset: Klubbhuset i Grov vart øydelagt av flaumen i oktober 2018. Laurdag skal bygget brennast ned. 
        
            (Foto: Vigdis Kroken)