22 juni 2020

Hyttekampanje 2020

Denne somaren blir noko annleis enn det som oss er vant med. Det er mange som vil ha årets
somarferie i Norge, og hyttar og fritidshus vil verta bruk mykjy meir er vanleg.
Det er difor ekstra viktig at branntryggleiken er godt ivarteke. Årets hyttekampanje er stort sett digital, og med mange gode tips for ein trygg ferie.

Vi har ikkje eksakte tal for hyttar i vårt område, men vi veit frå andre stadar i landet at det er nær 40 prosent av alle hyttar som ikkje har fungerande røykvarslar. Det er også over 50 prosent som ikkje har sløkkeutstyret i orden. Vi håpar at hyttefolket i vårt område tek dette på alvor, og sørgar for at det ikkje er slik her i vårt område.


Meir info om brannsikkerheit på hytta, inkl sjekkliste for hytta, finnes her.


I løpet av somarmånadane vil det bli lagt ut filmar på desse temane: Følg med i på Norsk brannvernforeing på Facebook.

Last ned alle filmane her