09 april 2018

Fyrverkeri handelsløyve

Sal av fyrverkeri krev særskild løyve.
Brannsjefen kan gjeva løyve til handel av pyroteknisk vare eller fyrverkeri i Lom og Skjåk.


Søknad om løyve skal sendast på eige skjema som er utarbeidd av Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for Brann og samfunnssikkerhet.


Søknad med vedlegg skal sendast brannsjefen innan 30. april i salsåret.
Søknad skal sendast til:
Lom og Skjåk brannvesen
Moavegen 30
2690 Skjåk
Søknad kan også sendast på epost til: post@skjaak.kommune.no

Lovgrunnlag
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlege stoff


Kontakt
Brannsjef: Atle Festervoll tlf. 9598 9941