18 desember 2019

Nå kan du finne ut brannvesenet faktisk gjer!

Brannstatistikk.no er ei ny tenste frå DSB som gjev deg oversikt over alle utrykkingane til brann- og redningstjenesta i Noreg.
Brannstatistikk.no hentar data direkte frå brannvesenet sitt rapporteringssystem og innehelde alle utrykkingar som blir registrert i 110-sentralane.
Les heile arikkelen frå DSB her