08 september 2020

Brannvernveka 2020

Kvart år arrangerast Brannvenuka i veke 38. Det er ikkje tilfeldig at denne blir gjennomført om hausten; Da vi går inn i den årstida der antal bustadbrannar vanlegvis aukar. Folk treng ei påminning om branntryggleik før vi skru på varme og ekstra belysning, tendar levande lys og fyrar i omnen.

Viss det skulle byrja å brenne, gjeld det å gjera dei rette tinga raskt og i rett rekkefølge. All erfaring visar at det nyttar å øve. Mange liv og store verdiar har blitt reddet frå brann fordi dei involverte hadde trena på korleis dei skulle opptre. Med Brannvernuka håpar vi å inspirere til auka hyppigheit av og betre kvalitet på brannøvelser på arbeidsplasser, i barnehager, skular, institusjonar og ute i dei tusen heim.


Les meir om Brannvernuka og brannøvelse heime her